top of page
  • תמונת הסופר/תeyalyoss

איך מתכננים באדריכלות מתקדמת?


היום אציג פרויקט מחקרי קצר באדריכלות מתקדמת ובנייה ירוקה. הרעיון הוא לקשור בין גודל חלונותיו של בניין לבין כמות האור הטבעי העשויה לחדור דרכם. באופן תאורטי, הדבר עשוי לסייע לשליטה בכמות האור בבניין כך שתהיה אחידה בממוצע מכל החלונות ובכל החזיתות. 


תקציר שלבי העבודה

א. בניית מודל של מגדל עגול בסביבה עירונית פשוטה. 

ב. עיטוף המודל ברשת נקודות המתארות את מרכזי החלונות המתוכננים.

ג. חישוב קרני השמש הפוגעות בכל נקודה במהלך שנה שלמה - תוך הפקת וקטור ממוצע.

(הוקטור מתאר את כיוון פגיעת השמש ואת עצמת האור הממוצעת בחתך שנתי).

ה. המרת הנתונים הוקטוריים לגודל החלונות בהתאמה למיקומם.

(גודל החלונות משתנה כמובן בהתאם לחזית הבניין, ובהתאם לחסימת קרני השמש מבנינים סמוכים).

ו. העברת המודל שיצא לתכנת רינדור.


תוכנות בשימוש: Rhino3d, Grasshopper, LadyBug, Hoopsnake, 3dsMax.


*בצפייה בסרטון ניתן להפעיל כתוביות הסבר.

6 צפיות0 תגובות

Commentaires


bottom of page