top of page

אורווה במושב

תכנון אורווה עבור משפחה

אורווה במושב

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

תכנון עבור בעלי חיים דורש הבנה באורכות החיים שלהם וכן תכנון פונקציונלי רב בתחזוקה, טיפול ובטיחות של הבאים איתם במגע.

אורווה זו מאפשרת גידול של כחמישה סוסים בוגרים וכוללת מתקן קשירה לטיפולים וטרינרים, עמדת שטיפה, מחסן אוכפים ושמיכות חורף, משרד קטן וחדר מנוחה והדרכה.

סביב האורווה ישנה רחבת רכיבה וכן מתבן לשמירה על מזון טרי.

הוצאת היתר לאורוות סוסים מחייבת עבודה רצופה מול משרד החקלאות, משרד הבריאות ורשות הרישוי על מנת להבטיח תנאים נאותים לבעלי החיים ומניעת זיהום בארות מים באזור.

האורווה מוקמת בשלד פלדה קונסטרוקטיבית עם חיפויים קלים בשילוב תאים פוטוולטאיים על הגג.

אורווה במושב

מושב גאליה

250 מ"ר

בנייה מתקדמת

מבנה פרטי

bottom of page