top of page

בית אל מול מצוק הארבל

תכנון בלב הקיבוץ הותיק

בית אל מול מצוק הארבל

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

העמדת הבית במגרש נבעה מהרצון לתת כבוד לשני אורנים עתיקים ועץ זית הנטועים במקום.

המפנה הראשי של הסלון פונה אל נוף גלילי נהדר ובו צורתו המיוחדת של מצוק הארבל.

לבית קומת חדרים עליונה עם מרפסת גג שטוחה רחבה אל הנוף וקומת קרקע פונקציונלית ונעימה המתחברת לפרגולה גדולה אל מול החצר.

בית זה מאפשר גמישות רבה הודות לתכנון החדרים כך שיכולים להפוך ליחידות נפרדות בעתיד.


בית אל מול מצוק הארבל

קיבוץ פרוד

160 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page