top of page

בית אקולוגי במושב

תכנון מקורי למשפחה מיוחדת

בית אקולוגי במושב

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

המזמינים מנהלים אורח חיים ייחודי.

הילדים לומדים במסגרת ביתית, האם מורה המלמדת מהבית וכן עוסקת בגידול אורגני של מזון לצריכה המשפחתית.

היה ברור מלכתחילה כי החלקה החקלאית צריכה להימשך מטפורית אל פנים הבית ולהסתיים במטבח בו הופכת התנובה למזון.

לבית זה אין חלוקה מוגדרת בין סלון לחדרים אלא ישנו חלל משותף אחד אותו ניתן לחלק במחיצות ניידות לצורך פרטיות או לפתוח על מנת להנות מחלל פעילות רחב.

חלל זה אף מתעצם מאחר והוא סובב חצר שמהווה "סלון פתוח".

לבית גג משופע שמאפשר התקנת קולטים פוטווולטאיים, מצללות על חלונות חשופים לשמש ותכנון מיטבי לזרימת אוויר לרוחבו.

בית אקולוגי במושב

רמות השבים

140 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page