top of page

בית ביישוב כרמית

הבית על גבול הנוף

בית ביישוב כרמית

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הדבר הראשון הבולט במגרש הוא קצהו של חורש הנמצא צפונית לאתר.

בחרנו להפנות את המרחב הציבורי בבית לכיוון זה תוך ניצול החזית הצפונית כמקום קריר ומוצל מטבעו.

בבית זה תוכננה גישה "הבית הצומח".

בשלב ראשון ניתן לבנות שני חדרי שינה וממד, 

בשלב שני תוספת של שני חדרים בקומת הקרקע 

ובשלב שלישי קומה שנייה עם עוד כארבעה חדרי מגורים.

בתכנון קומת הקרקע יושם פטיו פתוח לכיפת השמיים סביבות חלונות ישיבה המכניסים אור ואוויר לכל הבית.


בית ביישוב כרמית

כרמית

200 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page