top of page

בית בעיצוב מודרני

תקוות ותקרות גבוהות

בית בעיצוב מודרני

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

חווית הכניסה אל הבית מרהיבה, מאזור המבואה החיצונית נפתחת הדלת לחלל גבוה אל מול חלונות זכוכית גדולים הצופים לבריכה.

מעל הבריכה תוכננה פרגולת בטון ענקית של כ50 מ"ר אשר מחושבת להצל על הבריכה בשעות הרחצה בקיץ.

לבית קומה נפרדת שיכולה לשמש כיחידה עם כניסה בעתיד.

בבית זה תוכננו חלונות חשמליים לאוורר ושחרור חום אשר תורמים לזרימת אוויר טבעי צח וקריר בתוך הבית בכל העונות.

בית בעיצוב מודרני

קיסריה

220 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page