top of page

בית בקיבוץ המתחדש

שיפוץ והגדלה לבית וותיק

בית בקיבוץ המתחדש

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הבית תוכנן עבור חבר קיבוץ ותיק ובני משפחתו.

תכנון הבית הווה אתגר הנדסי ופונקציונלי על מנת לנצל באופן מיטבי את מסגרת הבנייה הקיימת תוך הוספת חדרים וחלוקה מחודשת ונכונה יותר של המבנה.

השיפוץ הנרחב חייב הוספת ממד וכן בוצעה הגדלה משמעותית של המטבח, סלון ופינת האוכל הצופה אל החצר.


בית בקיבוץ המתחדש

רמת הכובש

160 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page