top of page

בית כפרי על המעיין

משפחה בונה את ביתה

בית כפרי על המעיין

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

בית זה צופה אל צמד גבעות יפיפיות בשולי יקנעם המושבה.

האתגר הראשון בתכנון הבית היה למנוע הצפות אפשריות בחורף הנובעות ממעיין טבעי הקיים בשטח ומכיווני הניקוז בקרבת המגרש.

לצורך כך תוכננה הגבהה משמעותית של הקרקע בייעוץ חברה להנדסת ניקוז,

הגבהה זו נוצלה לתכנון ממ"ד, חניית רכבים וסטודיו עם כניסה נפרדת ממפלס הקרקע המקורית.

בחלק הגבוה תוכנן בית מגורים שופע אור הבנוי שלד עץ מעשה ידיו של אבי המשפחה.

בית כפרי על המעיין

יקנעם המושבה

200 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page