top of page

בית לשלוש משפחות

בית ברמת חן המתחדשת

בית לשלוש משפחות

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

בית זה תוכנן על מגרש ובו מבנה היסטורי ישן.

הבית צפוי לשמש לשלוש משפחות גרעיניות בני אותה משפחת אב כאשר לכל משפחה פרטיות מלאה.

בריכה משותפת ממוקמות כך שתוכל לשמש את כל המשפחות בשעות הפנאי.

תכנון הבית הביא בחשבון אוורר טבעי מיטבי בכל האגפים, שני חלונות לפחות לכל חדר מגורים והחדרת אור טבעי רב בכל אזורי הבית.

בית לשלוש משפחות

רמת גן

750 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page