top of page

בית מול עץ התות

בית בסימביוזה עם החצר

בית מול עץ התות

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הביקור בנחלה הוליד מספר תובנות, עץ תות עתיק הנטוע במקום עורר בנו השראה ואלון שהובא בביקור מאושוויץ לפני למעלה מעשור צמח לתפארת בקדמת המגרש.

הבית תוכנן כך שאגפיו הם מאין "איים" מוקפים נוף.

הוא סובב סביב חצר פנימית עגולה, נעימה ופרופורציונאלית דרכה נכנס אור ואוויר לכל האגפים.

בחלק הציבורי גגות מיוחדים המדמים כנפי מטוס קרב כמקצועו של הבעלים.

גגות אלה כוללים חלונות עליונים להכנסת אור חוזר מיוחד וכן בנויים על מנת להפחית קרינה ישירה על חזיתות המבנה.

אגף ההורים מנותק כביכול ליצירת שקט ופרטיות אך גם צופה דרך משרבייה על החצר הראשית, האגף הציבורי והחצר הפנימית.


בית מול עץ התות

ניר בנים

200 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page