top of page

בית משפחה בנגב

בית מיוחד ביישוב כרמית

בית משפחה בנגב

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

בביקור במגרש זיהינו מיד את כיווני האוויר, השמש והנוף.

התכנית המיוחדת שהוכנה עבור הבית מנצלת באופן מיטבי את השמש המדברית לאיזון האקלים בתוך הבית לאורך כל השנה.

בקומת המגורים תוכננה מרפסת גג משותפת עבור הילדים וסביבה משרבייה מיוחדת המקנה פרטיות תוך שמירה על אוורר ואור טבעי.


בית משפחה בנגב

כרמית

200 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page