top of page

בית סביב העץ

תכנון למשפחה האוהבת חצר

בית סביב העץ

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

זהו תכנון מיוחד מאוד שנולד מהרצון לשמר עץ אלמוגן עתיק המהווה חלק מהסיפור המשפחתי.

אגפי הבית סובבים סביב העץ מבלי לפגוע בשורשיו.

מכל מקום בבית קשר ישיר אל החצר במספר כיוונים וכן קשר אל המשפחה המורחבת בחלק הנוסף של הנחלה.

בבית זה תוכננה גם בקתת יוגה ומדיטציה להתבודדות והעמקה פנימית.

בית סביב העץ

פרדס חנה

140 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page