top of page

בית צופה אל המעיין

תכנון בית כפרי בבנייה מתקדמת

בית צופה אל המעיין

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הנוף ממגרש זה מרהיב.

הבית ממוקם בשורה האחרונה מול עמק ובו מעיין נובע.

היה ברור מלכתחילה כי על הבית להיפתח אל הנוף וכן להיות מואר ומאוורר ביותר.

בתכנון הושקעו מאמצים רבים על מנת להבטיח פונקציונליות רבה והתאמה פרטנית לכל אחד מבאי הבית.

במשפחת המזמינים אנשים בעלי צרכים מיוחדים וכך תוכנן הבית מתוך עקרונות של נגישות ונוחות.


בית צופה אל המעיין

מרכז השומרון

180 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page