top of page

הבית בראש הערוץ

הבית בראש הערוץ

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

בית זה נמצא בקצה הצפונה של שכונת "נוגה" החדשה שבמצפה רמון.

הבית ניצב מעל ערוץ נחל מדברי ומהווה לתפיסתנו המשך ישיר של רעיון הקונגלומרט של הנחל ההופך לבית.

בבית אגף ציבורי החשוף לשמש דרומית מהתקרה בעונת החורף בלבד,

דבר התורם לחימום הפסיבי של הבית בעונת החורף הקרה במצפה רמון.

בבית מיושמים חומרים טבעיים כגון המפקריט, טייחים טבעיים, ועץ.


הבית בראש הערוץ

מצפה רמון

מ"ר 160

פלדה דקת דופן

מבנה פרטי

bottom of page