top of page

הרחבת בית בקיבוץ הוותיק

תוספת קומה וחדרים לבית קיבוצי ישן

הרחבת בית בקיבוץ הוותיק

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

במסגרת הגדלת הקהילה בקיבוץ הוצעו לתושבים הקיימים אפשרויות הרחבה ושטחי בנייה נוספים לבתיהם.

בית זה תוכנן למשפחה צעירה בת 5 נפשות שכבר גרה בבית הוותיק מספר שנים.

תכנון הבית מתחשב באווירת הקיבוץ הן מבחינת הפרופורציות, בחירת החומרים והשפה העיצובית.

על מנת לשפר את התכנון הקיים זוהו מקומות חשוכים בבית ותוכננו פירי אור עליונים מהגג ועד תקרת קומת הקרקע.

נעשתה התחשבות רבה בקשר בין סלון הבית אל החצר הקיבוצית תוך שמירה על מערכת יחסים עם הקהילה ומתן פרטיות לדיירים.


הרחבת בית בקיבוץ הוותיק

רמת הכובש

160 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page