top of page

חטיבת ביניים קינג סולומון

מרכז חינוכי מתקדם

חטיבת ביניים קינג סולומון

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

בית הספר דוגל בגישות חינוך מתקדמות הכוללות למידה מכוונת פרויקטים ובחשיפת התלמידים לחינוך מהעולם.

חטיבת הביניים הוקמה בתוך מבנה טכני ישן, אשר בעברו שימש כמוסך אופנועים.

החזון היה לחבר בין הכיתות אל המרחב הפתוח ולהפוך את החצר לסביבת למידה וחינוך בהמשך לסביבה הסגורה.

כך הוכנסה החצר אל תוככי אחת הכיתות תוך יצירת אמפי אינטימי ובו לימוד תחת צילו של עץ נטוע.

ההתמודדות עם חזית מזרחית חייבה שימוש באמצעי הצללה מתקדמים ובהם מערכת רפפות אנכיות שחושבו בתוכנה פרמטרית על מנת להפחית שמש ישירה וסנוור בשעות הלימודים.

פנים הכיתות עוצב בהשראת רפתות סביב למבנה, הרפת הנה מקום לפעילות יצרנית אך גם להרגעות ומנוחה.

נבחרו אלמנטים תעשייתיים כברזל חשוף ופח גלי לצד אלמנטים חמימים ומזמינים.

מרחב הלימוד המיוחד מחייב גמישות רבה בהפעלה היום יומית ועל כן הריהוט שנבחר הוא כזה המאפשר למידה בצורות משתנות מידי יום.

לעתים בקבוצות, לעתים כיחידים ולעתים ככיתה שלמה.

מחיצה אקוסטית ניידת חוצצות בין שתיים מהכיתות ובעת פתיחתה מתאפשרת למידה בחלל אחד רחב.

התכנון במשרד הנו תכנון כולל ובו תכנון הנוף, המבנה ועיצוב הפנים.


חטיבת ביניים קינג סולומון

הכפר הירוק פיתוח

700 מ"ר

מבנה ציבורי

bottom of page