top of page

מבנה חינוך חטיבת ביניים

מבנה חינוך חטיבת ביניים

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הקמת מבנה חינוך חדשני לתלמידי חטיבת הביניים של ביה"ס קינג סולומון.

המבנה מתוכנן להכיל ארבעה מרחבי לימוד סגורים וכן מספר מרחבי לימוד פתוחים המאפשרים למידה באוויר הפתוח.

במבנה חדר מורים וחדרי הנהלה.

מבנה זה תוכנן באופן המשפר את איכות הלמידה ע"י הכנסת אוויר צח ואור טבעי אל כיתות הלימוד.

כיווני הפתחים נבחרו כך שימנעו סינוור מאור ישיר אך ימלאו את הכיתה באור טבעי מייתר את הצורך בתאורה חשמלית.

צריחי הכנסת אור עליונים מאפשרים גם פתיחה לצורך אוורור טבעי, וחיסכון במזגנים.

מעטפת המבנה בנויה כ"חזית מאווררת", דבר המשפר משמעותית את ההתנגדות התרמית והנוחות במבנה.

תכנון מצללות וקיר צומח מגנות על המבנה כולו מקרינה ישירה ומשפרות את איכות האוויר בסביבתו.

התכנון כולל תכנון אדרכילי למבנה, אדריכלות נוף ועיצוב פנים.

בזכות שיטת הבנייה מבנה זה הוקם במלואו תוך חודשיים.

מבנה חינוך חטיבת ביניים

רמת השרון

1000 מ"ר

פלדה דקת דופן

מבנה ציבורי

bottom of page