top of page

מגרש לשניים

תכנון נחלה משפחתית לאמא ובן

מגרש לשניים

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

פרויקט זה החל בשינוי תב"ע בסמכות וועדה מקומית.

מגרש בשכונה ותיקה בין 1 דונם חולק לשתי יחידות דיור נפרדות והוגדלו משמעותית זכויות הבנייה.

במגרש מתוכננות שתי וילות נפרדות הראשונה לאם המשפחה והשנייה לבן ומשפחתו.

חצרות הבתים פונות זו לזו כך שבעת אירוע משפחתי גדול ניתן בקלות לאחד ביניהן וליצור רצף.

בחלקה הקיימת עצי פרי רבים והתכנון נובע מתוך רצון להשתלב בסביבה הירוקה ולא לבטל אותה לחלוטין.


מגרש לשניים

הוד השרון

2X180 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page