top of page

מלון לה פרלה

מלון לה פרלה

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

התאמת מלון קיים לתיירות המאה ה-21 תוך תוספת קומות והקמת מבנה מלונאי חדש הכולל בריכת שחייה ושירותי מסחר מתקדמים.

המלון מתוכנן כולו בפלדה דקת דופן מה שמאפשר מהירות רבה, דיוק בבנייה וצמצום משמעותי בלוחות הזמנים.

מלון לה פרלה

מצפון לטבריה

5,000 מ"ר

פלדה דקת דופן

מבנה ציבורי

bottom of page