top of page

מרכז רגש לבעלי צרכים מיוחדים

מרכז חינוכי קהילתי

מרכז רגש לבעלי צרכים מיוחדים

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

תכנון רעיוני למרכז קהילתי הנותן מענה לילדים עם צרכים רגשיים מיוחדים ובני משפחותיהם.

המרכז מהווה צומת של תמיכה וטיפול בקשת מצבים הדורשים התייחסות טיפולים פרטית ובקבוצות.

מרכז רגש לבעלי צרכים מיוחדים

חריש

500 מ"ר

מבנה ציבורי

bottom of page