top of page

מרכז רפואה אינטגרטיבית לילדים

שיקום רקמה קהילתית לאחר אסון

מרכז רפואה אינטגרטיבית לילדים

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

המרכז ההיסטורי של העיר חלאב בסוריה כולל מצודה עתיקה ולה חומות ושערים מרשימים.

סביב האתר ההיסטורי התקיימה פעילות תיירותית ותרבותית שוקקת הכוללת שוק, מרחצאות, בתי ספר ומסגדים.

בתקופת מלחמת האזרחים בסוריה התחוללו קרבות קשים באזור זה עד שנרחב כליל.

מטרת הפרויקט הייתה להחיות מחדש את העיר החרבה תוך הקמת מרכז אינטגרטיבי לרפואת ילדים נפגעי המלחמה מכל רחבי האזור.

הגישה להחלמתם עוברת דרך חיבור עם הקהילה ושיתופם בפעילויות תרבותיות ויצרניות עבור ובשיתוף שאר תושבי העיר.

המבנה תוכנן כמערכת סמטאות המזכירות את הרקמה שנחרבה ובמרכזן כיכר מרכזית פתוחה.

במבנה מוטמע הזיכרון למקומות שנהרסו וכן מפיח תקווה חדשה לעתיד של שותפות ושגשוג.

המבנה תוכנן במסגרת תחרות אדריכלים בינלאומית פתוחה וזכה לעלות לגמר הסופי בתחרות.

ההצעה לתחרות בשיתוף שחר אור, נוי עצמי ומימונה מסראווי.

מרכז רפואה אינטגרטיבית לילדים

חלאב סוריה

מבנה ציבורי

bottom of page