top of page

מרכז שילוב קהילתי

מרכז לבעלי צרכים מיוחדים

מרכז שילוב קהילתי

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

בכוונת המזמין הייתה להקים מרכז לבעלי צרכים מיוחדים בעיר אילת.

בחרתי להציע קמפוס קהילתי המחבר בין הקהילה המקומית לבית בעלי הצרכים המיוחדים מתוך ראייה של הקניית כישורי חיים.

ילד בעל צרכים מיוחדים שישחק כדור-סל עם ילד רגיל, ילמד ממנו כישורי חיים וכן ילדים רגילים שיתחנכו בגן בו ישנם ילדים מיוחדים יכירו בהם כבני אדם וילמדו להתחבר ולכבד אותם בהמשך חייהם הבוגרים.

המרכז כולל אולם כנסים ואירועים, מבנה תעסוקה והכשרה מקצועית, חדרי יוגה ומוזיקה, בית קפה בהפעלת החניכים, חדר כושר נגיש, מתחם טיפול במים ו"דירה בקהילה"-סימולטור לחיים עצמאיים לפני יציאה ממסגרת משפחתית גרעינית.

במתחם תוכננו גישות מרחיקות לכת של בנייה ירוקה לרבות מערכת צינון באמצעות קיר רטוב וניתוב זרימת האוויר, גג ירוק המתחבר לפארק הקרוב ובו גינה קהילתית, מצללה בתכנון פרמטרי המצלה בקיץ ומעבירה את השמש בחורף, חצרות פנימיות מוצלות, בריכה אקולוגית, מבנה הפונה אל כיוון השמש לקליטת אנרגיה סולרית ועוד.


מרכז שילוב קהילתי

אילת

1000 מ"ר

מבנה ציבורי

bottom of page