top of page

מתקן באנרגיה מתחדשת

תכנון מערכת סולרית ייחודית בעולם

מתקן באנרגיה מתחדשת

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

פרויקט זה זכה במקום הראשון בתחרות של המועצה הישראלית לבנייה ירוקה.

בלב הפרויקט מערכת חדשנית המבוססת על חימום אוויר באמצעות מיקוד קרני השמש על ידי עדשות פרנל.

אמצעי החימום הינו צינורות ואקום ומערכת המיקוד נעה באמצעות בקר אלקטרוני המתוכנת על ידי תלמידי העיר הוד השרון.

המערכת זכתה למימון משרד החינוך בסיוע עיריית הוד השרון.

הפרויקט בשיתוף עם הממציא, מהנדס מייק ששון ומלוות הפרויקט מטעם משרד החינוך, אדריכלית גלית מוטצ'ן ובשיתוף עיריית הוד השרון.

מתקן באנרגיה מתחדשת

הוד השרון

מבנה ציבורי

bottom of page