top of page

סדנה ליוגה ומלאכות עתיקות

סדנה ליוגה ומלאכות עתיקות

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הסבת דיר עיזים למרכז פעילויות עבור כפר נופש אקולוגי באזור כרמיאל.

המבנה מהווה מרכז לאתר הנופש, צופה אל הנוף הגלילי המותאם במיוחד לאקלים המקומי.

במבנה מיושמות מערכות איקלום כגון: משרביות, קירות צומחים, פתחי שחרור חום ומצללות מתוכננות ותאים פוטוולטאיים על מנת לחסוך באנרגיה ולייצר חלל נוח ונעים בכל ימות השנה.

במבנה אגף ללימוד והתנסות במלאכות עתיקות ואגף לפעילויות של יוגה, מדיטציה ותנועה.

שימוש בחומרים מתקדמים מאפשר חוויות אור ייחודית גם ביום וגם בלילה.

הפרויקט בשיתוף אדריכל דויד רנוב.

סדנה ליוגה ומלאכות עתיקות

חוות רום

400 מ"ר

פלדה

מבנה ציבורי

bottom of page