top of page

שיפוץ ירוק לבית באקלים קיצוני

יישום טכנולוגיות אקולוגיות והגדלת בית קיים

שיפוץ ירוק לבית באקלים קיצוני

שם הפרויקט:

מיקום:

שטח:

סוג בנייה:

פרטי / ציבורי:

הבית במושב כמהין שירת עד כה את המשפחה אך כעת כשנולדו ילדים נוספים נוצר צורך בעוד חדרים.

בהזדמנות זו בחרנו לשפר את התמודדות הבית עם אקלים הנגב הקיצוני.

בין השאר, תוכנן קיר לח מכיוון מערב המגן משמש חזקה בעונת הקיץ, מגביר את הלחות באוויר ומסנן את האבק.

פתח שחרור חום חשמלי תוכנן מעל פיר המדרגות ופרגולה רחבה מגנה מקרינה ישירה על רוב חזיתות הבית.

בתכנון הושם דגש על אפשרויות אירוח והתרחבות המשפחה בעתיד.

שיפוץ ירוק לבית באקלים קיצוני

כמהין

140 מ"ר

מבנה פרטי

bottom of page